Fantastische Vertellingen


voorzijde van nummer 47 Fantastische Vertellingen is sinds de oprichting in 1979, samen met het jaarboek Ganymedes, de belangrijkste publicatie van de Stichting Fantastische Vertellingen. Fantastische Vertellingen is uitgevoerd op A5-formaat en elk nummer bevat meerdere korte verhalen, boek- en filmrecensies, stripverhalen, gedichten, afbeeldingen en illustraties. Ook wordt in ieder nummer van alle gepubliceerden een korte, persoonlijke beschrijving met pasfoto of een andere passende afbeelding opgenomen. Het tijdschrift is volledig in kleur uitgevoerd. Het is jammergenoeg vrijwel niet via de reguliere boekwinkel te verkrijgen, omdat de stichting al haar publicaties, dus ook dit periodiek, levert tegen de kostprijs en er dientengevolge geen voor de detailhandel vereiste marge beschikbaar gesteld kan worden.

Het tijdschrift Fantastische Vertellingen wordt als los nummer of op basis van een abonnement verspreid aan een groeiende groep belangstellenden in en buiten de Nederlandse grenzen. In de loop van de afgelopen decennia is het bestaansrecht van de stichting en haar publicaties onmiskenbaar aangetoond.

Omdat de portokosten bij PostNL voor bestemmingen in of buiten Nederland extreem verschillen (...de verhouding van de portkosten is grofweg één op drie...), zijn wij genoodzaakt onderscheid te maken tussen abonnementen binnen of buiten de Nederlandse grenzen. Bovendien kunt u kiezen uit een abonnement van vier nummers op het tijschrift, of de variant waarbij u maar liefst acht nummers van het tijschrift zult ontvangen. De laatste variant is (per tijdschrift) voordeliger dan de eerste. En uit de aard der zaak is een abonnement sowieso veel voordeliger dan het per stuk aanschaffen van het tijdschrift.

Bij elk van deze abonnementen ontvangt u gratis alle tijdens de betreffende periode verschenen nummers van het tijdschrift Tjonge, het kleinste kleurentijdschrift van Europa. Nieuwe abonnementen gaan normaalgesproken van start met het eerstvolgende nummer van het tijdschrift, tenzij u bij uw aanmelding als nieuwe abonnee in een daarbij gevoegde opmerking aan ons laat weten dat u een andere voorkeur heeft.

Kies uit de hieronder geschetste situaties hetgeen voor u van toepassing is. Na het maken van uw keuze wordt u verder geleid naar de juiste pagina voor het verlengen van uw bestaande abonnement, of voor uw aanmelding als nieuwe abonnee.

kies wat voor u van toepassing is
Afleveradres in Nederland, abonnement voor VIER nummers van Fantastische Vertellingen
Afleveradres in Nederland, abonnement voor ACHT nummers van Fantastische Vertellingen
Afleveradres buiten Nederland, abonnement voor VIER nummers van Fantastische Vertellingen
Afleveradres buiten Nederland, abonnement voor ACHT nummers van Fantastische Vertellingen

voorzijde van Tjonge nummer 13Het tijdschrift van de stichting biedt een springplank aan oorspronkelijk Nederlandstalige, getalenteerde auteurs en kunstenaars. Voor dit doel wordt een mengsel van bekende en minder bekende "namen" aangeboden, opdat daardoor een zekere kruisbestuiving optreedt. Het periodiek Fantastische Vertellingen verschijnt viermaal per kalenderjaar. Het tijdschrift Tjonge, dat alle abonnees van Fantastische Vertellingen altijd gratis toegestuurd krijgen, heeft een onregelmatige verschijningsfrequentie (en daarnaast bovendien een bedenkelijke inhoud).

De Stichting Fantastische Vertellingen beoogt bij te dragen aan de bekendheid van oorspronkelijk Nederlandstalige producenten van fantastische literatuur en kunst.

logo Stichting Fantastische Vertellingen